petersenautomuseum-21

موزه ماشین Petersen

نسخه ای ویژه از بوگاتی ویرون که تو دوزی و رنگ بدنه ای متفاوت دارد.

پاسخی بگذارید