آیا سفر راهی برای خودشناسی است؟

در بسیاری از مقالات و کتاب ها گفته شده است که سفر می تواند راهی برای خودشناسی باشد و با انجام سفر، فرد به شناختی مناسب و عمیق از خود می رسد. اما یکی از نویسندگان سایت Lonely Planet اعتقاد دارد که بسیاری از اوقات، انچه انتظار داریم رخ نداده و آنه انتظار داریم در غیر منتظره ترین لحظه رخ می دهد!

ادامه خواندن “آیا سفر راهی برای خودشناسی است؟”