ملاقات با اسطوره های دنیای ماشین: موزه ماشین Petersen، لس انجلس