خوراک روزمره ما چقدر در کاهش اثرات کمبود آب تاثیر گذار است؟

همه میدانیم که دنیا با کمبود آب شرب مواجه است و در رسانه ها و گفتگوها، اغلب درباره این مسئله و روش های کاهش مصرف آب می شنویم. آب پر مصرف ترین عنصر طبیعی مورد استفاده ما است و اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که علاوه بر شستشوی روزانه و موارد دیگری...

Scroll to top